מה תפקידו של המצבר ואיך יודעים מתי צריך להחליף מצבר